Podlaskie. 42 km dróg połączyło trzy przejścia graniczne

1 stycznia 1970

No Comments

Comments are closed.