GUS: Wskaźnik koniunktury w handlu nie zmienił się i wyniósł 3 pkt w X

1 stycznia 1970

No Comments

Comments are closed.