GUS podtrzymuje, że wzrost PKB wyniósł w I kw. 2010 r. 3,0%, a w II kw. 3,5%

1 stycznia 1970

No Comments

Comments are closed.