Dług publiczny w ’10 wyniesie 55,4 proc. PKB wobec 50,9 proc. w ’09

1 stycznia 1970

No Comments

Comments are closed.